Homepage HLVS Boeken HLvS Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1925-1930     

Aantal gevonden publicaties : 29   (uit: 948)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Recordnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: A009
Titel: Notulen volksonderwijs Strijen
Rubriek/subrubriek: Strijen / Onderwijs
Standplaats:
Boekenlijst: Strijen
 

2. Boeknummer: A079
Titel: Indeling der school in klassen
Rubriek/subrubriek: Strijen / Openbare school
Standplaats:
Boekenlijst: Strijen
Namen van leerlingen per klas, van 1927 tot 1954 van de openbare lagere school
 

3. Boeknummer: A104
Titel: Oranjevereniging Strijen
Rubriek/subrubriek: Strijen / Koninginnedag
Standplaats:
Boekenlijst: Strijen
Koninginnedag 1987, 1988, 1996, 1997, 2000 en 2003
 

4. Boeknummer: 0168
Titel: Statuten en huishoudelijk reglement van de Postduivenvereniging "De Snelvliegers" Strijen
Rubriek/subrubriek: Strijen / Postduivenvereniging
Standplaats:
Boekenlijst: Strijen
 

5. Boeknummer: C037
Titel: Grondwet
Rubriek/subrubriek: Nederland / Grondwet
Standplaats:
Boekenlijst: Nederland
 

6. Boeknummer: E001
Titel: Overzicht der Algemene Geschiedenis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Geschiedenis, algemeen
Standplaats:
Boekenlijst: Geschiedenis
1e deel tot +/- 1789,
 

7. Boeknummer: E010
Titel: Overzicht der Vaderlandse Geschiedenis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Geschiedenis
Standplaats:
Boekenlijst: Geschiedenis
Eerste deel (tot 1648)
 

8. Boeknummer: E024
Titel: Geschiedenis van het Vaderland met Historisch Leesboek
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Geschiedenis
Standplaats:
Boekenlijst: Geschiedenis
Geschiedenisboek.
 

9. Boeknummer: E051
Titel: Politie en dierenbescherming
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Dierenbescherming
Standplaats:
Boekenlijst: Geschiedenis
Politie en dierenbescherming. Is er verband tussen politie en dierenbescherming?
 

10. Boeknummer: F078
Titel: Wapenvoorschrift
Rubriek/subrubriek: Oorlog / Wapenvoorschrift
Standplaats:
Boekenlijst: Oorlog
 

11. Boeknummer: J004
Titel: Toen 't stormde in Dordt.
Rubriek/subrubriek: Streekroman / Dordrecht
Standplaats:
Boekenlijst: Streekroman
 

12. Boeknummer: K016
Titel: Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan Melk-cursussen
Rubriek/subrubriek: Cultuur / Melkcursussen
Standplaats:
Boekenlijst: Cultuur
 

13. Boeknummer: K038
Titel: Liederenbundel 1928
Rubriek/subrubriek: Cultuur / Muziek
Standplaats:
Boekenlijst: Cultuur
 

14. Boeknummer: M054
Titel: Schoolatlas Bos
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / Encyclopedie
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
Bruine kaft, groot formaat
 

15. Boeknummer: M055
Titel: Teixeira de Mattos deel VIII
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / Polders
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
Polder en waterhuishouding informatie
 

16. Boeknummer: M084
Titel: Staatsinrichting van Nederland
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / staatsinrichting
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
Inleiding tot de studie van de Staatsinrichting van Nederland
 

17. Boeknummer: M096
Titel: De Nederlanden causerieen over de elf provincien
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / verhalen
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
De Nederlanden (gezien door de ogen ener Engelse)
 

18. Boeknummer: M097
Titel: De Nederlanden causerieen over de elf provincien
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / Verhalen
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
De Nederlanden (gezien door de ogen ener Engelse)
 

19. Boeknummer: R002
Titel: Het schoonschrift nr 3
Rubriek/subrubriek: Schoolboeken / Schrijven
Standplaats:
Boekenlijst: Schoolboeken
Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor kweek- en normaalscholen
 

20. Boeknummer: R003
Titel: Het schoonschrift nr 4
Rubriek/subrubriek: Schoolboeken / Schrijven
Standplaats:
Boekenlijst: Schoolboeken
methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor kweek- en normaalscholen
 

21. Boeknummer: R004
Titel: Het Schoonschift nr 5
Rubriek/subrubriek: Schoolboeken / Schrijven
Standplaats:
Boekenlijst: Schoolboeken
Methodisch gerangschikte schrijfoefeningen voor kweek- en normaalscholen
 

22. Boeknummer: R041
Titel: Steloefeningen
Rubriek/subrubriek: Schoolboeken / Steloefeningen
Standplaats:
Boekenlijst: Schoolboeken
Steloefeningen voor het handelsonderwijs ten dienste van Mulo-, handels-, ambachts- en nijverheidsscholen, normaal- en kweekscholen
 

23. Boeknummer: G015
Titel: Waterkeeringen , Waterschappen, Polders.
Rubriek/subrubriek: Water en dijken / Waterschap en Polders
Standplaats:
Boekenlijst: Water en dijken
 

24. Boeknummer: R046
Titel: Zesde leesboekje
Rubriek/subrubriek: Schoolboeken / Leesboek
Standplaats:
Boekenlijst: Schoolboeken
 

25. Boeknummer: 1355
Titel: Kasboek van de meisjesvereniging "Uw koninkrijk kome" te Strijensas
Rubriek/subrubriek: Strijen / Kasboek
Standplaats:
Boekenlijst: Strijen
Kasboek van 1928 tot 1940
 

26. Boeknummer: 1371
Titel: Vaderlandsche Historie
Rubriek/subrubriek: Albums / Geschiedenis
Standplaats:
Boekenlijst: Albums
Plaatjes album vaderlandse historie. Serie 1
 

27. Boeknummer: 1376
Titel: Bijbel
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / Bijbel
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
Oude staten vertaling
 

28. Boeknummer: 1397
Titel: Gedenkboekje
Rubriek/subrubriek: Naslagwerken / Zondagschool
Standplaats:
Boekenlijst: Naslagwerken
Uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum der kerkelijke zondagschool te Strijen
 

29. Boeknummer: 1436
Titel: Gedenk=boekje
Rubriek/subrubriek: Gedenkboeken / Zondagsschool
Standplaats:
Boekenlijst: Gedenkboeken
Gedenk=boekje uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum der kerkelijke zondagsschool te Strijen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 november 2023